OP Zaměstnanost 2014–2020 (ESF) Výzva č. 045: Integrované územní investice (ITI)

Datum ukončení výzvy
14.12.2018
Poskytovatel
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 

Specifickým cílem výzvy je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

Příklad podporovaných aktivit:
-    Poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání.
-    Motivační aktivity.
-    Bilanční a pracovní diagnostika.
-    Rekvalifikace.
-    Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce.
-    Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností.
-    Podpora flexibilních forem zaměstnání.
-    Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce.

Území dopadu je ČR mimo hl. m. Prahy. Výzva je průběžná otevřená, model hodnocení jednokolový.

Výše dotace: způsobilé výdaje 5 – 25 mil. Kč (celková alokace 398 mil. Kč)
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 95 %
Doba řešení: do 31. prosince 2022