Visegrad Fund – Visegrad University Studies Grant

Datum ukončení výzvy
01.12.2017
Poskytovatel
International Visegrad Fund
 

Visegrad University Studies Grant má za cíl podpořit vytváření kurzů nebo studijních programů zaměřených na problematiku, která se úzce dotýká zemí Visegrádské skupiny. O dotaci může žádat jakákoli akreditovaná veřejná či soukromá vysoká škola. Podmínkou je, aby v každém kurzu/programu byly alespoň dvě třetiny lektorů hostujících ze dvou různých zemí Visegrádské skupiny V4.
Výše dotace: 10 000 EUR pro vytvoření kurzu a 40 000 EUR na vytvoření studijního programu
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %