Visegrad+ Grants

Datum ukončení výzvy
01.02.2018
Poskytovatel
International Visegrad Fund
 

Projekty financované pod oblastí Visegrad+ Grants mají za cíl přispět k demokratizaci a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, převážně v nečlenských státech EU západního Balkánu a východní Evropy (Albánie, Černá hora, Srbsko, Bělorusko, apod.). Projekty se podávají do jedné z následujících priorit: 1) Zdraví, 2) Vzdělávání, 3) Rozvoj venkova, 4) Správa, 5) Právní předpisy a spravedlnost, 6) Komunikace, média a přístup k informacím, 7) Rozvoj občanské společnosti/podpora lidských práv a menšin.
Doporučuje se, aby navrhovaný projekt zahrnoval partnery z min. tří zemí V4 a alespoň jednoho partnera ze zemí Balkánu nebo východní Evropy. Návrhy projektů se podávají elektronicky v anglickém jazyce.
Výše dotace: 20 000 EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Předkládání projektových žádostí: do 1. února 2018 (12:00 SEČ)
Doba řešení: max. 18 měsíců