INTER-ACTION Česká republika – Izrael

Datum ukončení výzvy
31.01.2018
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 

Podprogram INTER-ACTION, programu Inter-Excellence je určen na podporu mezinárodní spolupráce českých výzkumných pracovišť a jejich partnerských pracovišť v Izraeli. Cílem je prostřednictvím rozvoje mezinárodní dvoustranné spolupráce podniků obou smluvních stran v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji podpořit vývoj inovovaných produktů a služeb, směřující k posílení konkurenceschopnosti českých firem.
Výše dotace: max. 4 mil./rok (celková alokace 36 mil. Kč)
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: až 100 %
Doba řešení: do 31. prosince 2020