H2020–BG–2018-2020 CALL: Blue Growth

Datum ukončení výzvy
13.02.2018
Poskytovatel
Evropská komise
 

Výzva BG podporuje udržitelný růst v mořských a přímořských oblastech. Staví na odpovědném managementu mořských zdrojů pro zdraví, výnosnost, bezpečnost, spolehlivost a odolnost moří a oceánů. Aktivity přispějí k posílení pozorování oceánů a průzkumu biodiverzity oceánů, včetně European Open Blue Cloud Pilot pro lepší predikci a zmírnění dopadů zvýšení úrovně hladiny moří, pobřežní eroze, klimatických změn a lidských aktivit. Aktivity by měly zužitkovat potenciál mořských zdrojů a akvatické produkce, včetně planktonu a mikrobiomů, pro lepší dostupnost potravin a výživy, zdraví, klima a bio produktů.
Výzvou jsou podporovány projektu typu IA, RIA a CSA.
Příklady podporovaných topiků:
IA jednokolové:
DT-BG-04-2018-2019: Sustainable European aquaculture 4.0: nutrition and breeding
RIA dvoukolové:
LC-BG-03-2018: Sustainable harvesting of marine biological resources
CSA jednokolové:
BG-01-2018: Towards a Baltic and North Sea research and innovation programme
Počet partnerů: U projektu typu IA a RIA minimálně 3 partneři, každý z jiné členské země, projekty typu CSA – minimálně 1 partner z členské země EU nebo asociované země k H2020
Výše dotace: dle typu akce od 2,5 do 9 mil EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: IA – 70 %, neziskové subjekty 100 %; RIA 100 %, CSA 100 %
Doba řešení: víceleté projekty
Předkládání projektových žádostí: do 13. února 2018 (jednokolové projekty a první kolo dvoukolových projektů), do 11. září 2018 (druhé kolo dvoukolových projektů)