H2020-LC-CLA-2018-2019-2020 CALL: BUILDING A LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: CLIMATE ACTION IN SUPPORT OF THE PARIS AGREEMENT

Datum ukončení výzvy
27.02.2018
Poskytovatel
Evropská komise
 

Cílem výzvy je vytvořit řešení pro dosažení cílů Pařížské dohody a získání dalšíchrelevantních vědeckých znalostí pro implementaci Národně stanovených příspěvků (NDCs). Akce mají podpořit příslušné politiky a cíle EU, jako je např. Energetická Unie, Arktická Politika, EU Adaptační strategie apod. Je očekáváno, že akce podpoří snahy Evropy o úspěšné naplnění cílů Pařížské dohody, cílů udržitelného rozvoje (SDGs), a to zejména SDG 13 – Klimatické akce, SDG 6 – Zajištění dostupnosti a udržitelného managementu vod a kanalizací, SDG 14 – Život pod vodou a SDG 15 – Život na zemi. Výzva je rozdělena do několika tematických oblastí: Dekarbonizace, Adaptace na změny klimatu, Vzájemné vztahy mezi změnou klimatu, biologickou rozmanitostí a ekosystémovými službami, Kryosféra a Mezery v klíčových znalostech. Výzvou jsou podporovány projektu typu RIA.
Příklady podporovaných topiců:
RIA dvoukolové:
LC-CLA-03-2018: Climate change impacts in Europe
LC-CLA-08-2018: Addressing knowledge gaps in climate science, in support of IPCC reports
Počet partnerů: minimálně 3 partneři, každý z jiné členské země
Výše dotace: dle typu akce od 5 do 10 mil EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba řešení: víceleté projekty
Předkládání projektových žádostí: do 27. února 2018 (první kolo dvoukolových projektů), do 4. září 2018 (druhé kolo dvoukolových