Program Interreg V-A ČR – Polsko

Datum ukončení výzvy
31.12.2018
Poskytovatel
Ministerstvo pro mistni rozvoj ČR
 

Cílem programu je prostřednictvím společných přeshraničních projektů řešit společné výzvy přeshraničních regionů. Projekt předkládá hlavní partner, který musí mít projektového partnera v druhém státě. Program je zaměřen na zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů.

Podporovanými opatřeními jsou:
• zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit;
• podpora využití nehmotného kulturního dědictví;
• infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu;
• společná informační, marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů;
• studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů.

Územní způsobilost řešení projektu je v ČR – Liberecký kraj, Královehradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj; v Polsku - Podregion Jelenogorski, Podregion Walbrzyski, Podregion Nyski, Podregion Opolski, Podregion Rybnicky, Podregion Tyski, Podregion Bielski.

Výše dotace: v závislosti na typu projektu a konkrétních aktivitách, standardní projekty 40 000 – 60 000 EUR, vlajkové projekty - neuvedeno, silniční projekty až 5 mil. EUR, mikroprojekt 2 000 EUR až 60 000 EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: max. 85 % na celý projekt z programu, 5 % ze státního rozpočtu
Předkládání projektových žádostí: do 31. prosince 2018, podávání návrhů projektů je kontinuální