Horizont 2020 - EGNSS market uptake 2019-2020- H2020-SPACE-EGNSS-2019-2020

Datum ukončení výzvy
05.03.2019
Poskytovatel
Evropská komise
 

Výzva je zařazena v průřezovém pracovním programu Leadership in Enabling and Industrial Technologies - Space, který je zaměřen na problematiku vesmíru - dálkové pozorování Země, obchod, podnikání, vzdělávání, technologie, vědu, bezpečné vesmírné prostředí; a dále na výzvu tzv. EGNSS market uptake, jež je zaměřena Evropský globální navigační satelitní systém (European Global Navigation Satellite System).

Počet partnerů: U projektu typu IA a RIA minimálně 3 partneři, každý z jiné členské země, projekty typu CSA – minimálně 1 partner z členské země EU nebo asociované země k H2020
Výše dotace: neuvedeno
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: IA – 70 %, neziskové subjekty 100 %; CSA 100 %
Doba řešení: neuvedeno
Předkládání projektových žádostí: do 5. března 2019

Výzvou jsou podporovány projekty typu IA a CSA.

Výzva se rozděluje na jednotlivá témata:
DT-SPACE-EGNSS-2-2019-2020: EGNSS applications fostering digitisation
LC-SPACE-EGNSS-1-2019-2020: EGNSS applications fostering green, safe and smart mobility
SPACE-EGNSS-4-2019: Awareness Raising and capacity building
SU-SPACE-EGNSS-3-2019-2020: EGNSS applications fostering societal resilience and protecting the environment

Detailní informace o výzvě zde.

Seznam způsobilých zemí zde.