Prihláška ke studiu

Česko-bavorské akademické projekty v roce 2019

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
15.03.2019
Poskytovatel
Nepřiřazeno
 

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) vyhlašuje výzvu Česko-bavorské akademické projekty v roce 2019 v rámci programu na podporu projektů bavorských vysokých škol s českým partnerem. Cílem tohoto projektu je připravit podmínky pro další spolupráci ve výzkumu a výuce, a to jak po obsahové stránce, tak i se zřetelem k získávání finančních prostředků v budoucnosti, například z národních či evropských programů pro rozvoj vědy.

Podporu lze získat například pro česko-bavorské konference, vědecké workshopy, letní a zimní školy, semináře, exkurze, projektové konzultace atd. Zvláště vítané jsou projekty se zaměřením na mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů).

Předpokladem pro podporu výzkumného projektu je jeho realizace a vyúčtování do listopadu 2019.  

Žádat je možné o podporu ve výši od 1.000 do 10.000 € (podle druhu a rozsahu projektu). Nezbytný je vlastní finanční podíl na projektu.

Žádost podává bavorská vysoká škola, přičemž prostředky mohou být využity na společný projekt v obou zemích. Žádost je nutno zaslat poštou i e-mailem (žádost ve formátu excel, případné přílohy ve formátu pdf) na adresu BTHA.

Do čtyř týdnů po skončení projektu resp. podpořené akce, nejpozději však do 30. 11. 2019, musí být BTHA předloženy následující dokumenty: stručná závěrečná projektová zpráva a vyúčtování projektu potvrzené ekonomickým oddělením žádající vysoké školy spolu s detailní soupiskou dokladů.

Zpráva a soupiska mohou být předloženy s přílohami nebo v jiném formátu za předpokladu, že obsahují všechny potřebné informace.

Předložení originálních účetních dokladů nebo potvrzených kopií dokladů odpadá. Originální účetní doklady je vysoká škola povinna uschovat pro případnou pozdější kontrolu.

Výše dotace: 1 000 do 10 000 EUR dle druhu a rozsahu projektu
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: požadován vlastní finanční podíl na projektu, výše není určena
Doba řešení: krátkodobé projekty s termínem realizace do listopadu 2019
Předkládání projektových žádostí: 15. 3. 2019, 15. 6. 2019 a 15. 9. 2019

Další výzvy poskytovatele Nep

English ☰ Menu