Prihláška ke studiu

Mobility: Společné česko-francouzské výzkumné projekty s dobou řešení 2020–2021

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
28.06.2019
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 

Cílem výzvy je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Výzkumné projekty podporované v rámci této výzvy jsou zpravidla dvouleté, přičemž je prosazována zásada, aby se poskytnutí institucionální podpory projektům řešitelských týmů o témže personálním složení (zejména osoby v roli hlavního řešitele) neopakovalo třikrát za sebou. Šestileté období je v tomto ohledu považováno za dostatečnou dobu pro navázání kontaktů mezi partnerskými institucemi a rozvoj jejich spolupráce za účelem vytvoření společného výzkumného týmu a přípravy projektu určeného k podpoře z jiných zdrojů financování.

Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů, kdy vysílající strana hradí veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), včetně nákladů na cestovní pojištění.

Přijímají se návrhy společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021 (od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021) ze všech  oblastí základního výzkumu. Priorita bude dána projektům s potenciálem budoucí účasti v evropských programech.

V rámci této výzvynení podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáníchkonaných v partnerských státech.

Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen paralelně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a francouzskou částí týmu jeho řešitelů ve Francouzské republice, a to v souladu s kritérii stanovenými poskytovateli podpory.

Výše dotace: max. 78 000 Kč/rok, tj. 156 000 Kč na celou dobu řešení.

Výše alokace výzvy je 3 120 000 Kč.

Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 % při dodržení limitů daných výzvou

Doba řešení: 2 roky

Předkládání projektových žádostí: od 5. 3. do 28. 6. 2019

 

English ☰ Menu