Prihláška ke studiu

Mezinárodní visegrádský fond - Visegrad Grants

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
01.10.2019
Poskytovatel
International Visegrad Fund
 

Mezinárodní visegradský fond je mezinárodní donorská organizace založená v roce 2000 vládami zemí visegrádské skupiny - Česka, Maďarska, Polska a Slovenska na podporu regionální spolupráce v rámci Visegrádského regionu (V4) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství. Fond z příspěvků členských zemí V4 poskytuje 8 milionů EUR prostřednictvím grantů podporou mobilit a stipendií. Ostatní dárcovské země (Kanada, Německo, Nizozemsko, Jižní Korea, Švédsko, Švýcarsko, Spojené státy) poskytly dalších 10 milionů EUR prostřednictvím různých grantových programů vedených fondem od roku 2012.

Projekty financované v rámci Visegrad Grants by měly spadat do jedné z následujících osmi kategorií: 

1) kultura a společná identita,
2) vzdělávání a budování kapacit,
3) inovace, věda a výzkum, podnikání,
4) demokratické hodnoty a media,
5) veřejná politika a institucionální partnerství,
6) regionální rozvoj, životní prostředí, turismus
7) rozvoj společnosti.

S výjimkou projektů přeshraniční spolupráce (max. do 40 km od hranic), se musí projektu účastnit subjekty z nejméně tří zemí Visegrádské skupiny V4 (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko), tedy např. organizátor a nejméně dva partneři V4). Doporučuje se, aby navrhovaný projekt zahrnoval partnery ze všech zemí V4. Přednost je dávána projektům se společnou přidanou hodnotou, před projekty, které pouze zapojí partnery z ostatních zemí V4.


Návrhy projektů se podávají elektronicky v anglickém jazyce.

Výše dotace: do 13 000 EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba řešení: max. 18 měsíců

 

English ☰ Menu