Prihláška ke studiu

Mezinárodní visegrádský fond - Visegrad+ Grants

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
01.10.2019
Poskytovatel
International Visegrad Fund
 

Mezinárodní visegradský fond je mezinárodní donorská organizace založená v roce 2000 vládami zemí visegrádské skupiny - Česka, Maďarska, Polska a Slovenska na podporu regionální spolupráce v rámci Visegrádského regionu (V4) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství. Fond z příspěvků členských zemí V4 poskytuje 8 milionů EUR prostřednictvím grantů podporou mobilit a stipendií. Ostatní dárcovské země (Kanada, Německo, Nizozemsko, Jižní Korea, Švédsko, Švýcarsko, Spojené státy) poskytly dalších 10 milionů EUR prostřednictvím různých grantových programů vedených fondem od roku 2012.

Projekty financované pod oblastí Visegrad+ Grants mají za cíl přispět k demokratizaci a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, převážně v nečlenských státech EU západního Balkánu a východní Evropy (Albánie, Černá hora, Srbsko, Bělorusko, apod.).

Projekty se podávají do jedné z následujících priorit: 

1) kultura a společná identita,
2) vzdělávání a budování kapacit,
3) inovace, věda a výzkum, podnikání,
4) demokratické hodnoty a media,
5) veřejná politika a institucionální partnerství,
6) regionální rozvoj, životní prostředí, turismus
7) rozvoj společnosti.

Doporučuje se, aby navrhovaný projekt zahrnoval partnery z min. tří zemí V4 a alespoň jednoho partnera ze zemí Balkánu nebo východní Evropy.
Návrhy projektů se podávají elektronicky v anglickém jazyce.


Výše dotace: 20 000 EUR
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba řešení: max. 18 měsíců

English ☰ Menu