Prihláška ke studiu

Mezinárodní visegrádský fond - Strategic Grants

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
01.10.2019
Poskytovatel
International Visegrad Fund
 

Mezinárodní visegradský fond je mezinárodní donorská organizace založená v roce 2000 vládami zemí visegrádské skupiny - Česka, Maďarska, Polska a Slovenska na podporu regionální spolupráce v rámci Visegrádského regionu (V4) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství. Fond z příspěvků členských zemí V4 poskytuje 8 milionů EUR prostřednictvím grantů podporou mobilit a stipendií. Ostatní dárcovské země (Kanada, Německo, Nizozemsko, Jižní Korea, Švédsko, Švýcarsko, Spojené státy) poskytly dalších 10 milionů EUR prostřednictvím různých grantových programů vedených fondem od roku 2012.

Projekty financované v rámci Strategických grantů doplňují Small a Standard Grants s cílem dosažení stanovených ročních strategických priorit V4. Strategic Grants jsou navrženy jako dlouhodobé projekty s vyšší finanční podporou. Do projektu musí být zapojeny všechny 4 země Visegrádské skupiny V4 (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko).

Strategické granty jsou zaměřeny na roční strategické priority Visegrádské skupiny. Strategické priority každoročně vyhlašuje země V4, která má předsednictví ve skupině, od července 2019 do června 2020 je ČR. Projekty musí rozvíjet smysluplnou spolupráci a zajistit aktivní účast organizací ze všech zemí V4.

Strategické priority V4 pro rok 2018 jsou:
1) Brexit a jeho důsledky pro V4
2) Chytrá řešení pro chytré regiony
3) Propagace V4

Výše dotace: cca 40 000 EUR/projekt
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba realizace: 12 – 36 měsíců

English ☰ Menu