Prihláška ke studiu

Mobility - Výzva pro předkládání společných projektů mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu s dobou řešení 2020-2021

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
20.09.2019
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 

V rámci Programu pro financování mnohostranné vědeckotechnické spolupráce v Podunajském regionu, v návaznosti na platné bilaterální dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi jednotlivými zeměmi podunajského regionu a v souladu s principem Podunajské strategie, jejímž hlavním cílem je efektivnější využívání stávajících finančních zdrojů určených na bilaterální spolupráci i na poli multilaterální spolupráce v dané oblasti, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021.

Podpora je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů na multilaterálním půdorysu. Spolu s Českou republikou se Výzvy účastní Slovensko, Rakousko, Srbsko a Francie.

Doba řešení: max. 22 měsíců, od března 2020 do prosince 2021.
Výše dotace: 250 000 Kč v případě 3 partnerů, 300 000 Kč v případě 4 partnerů, 350 000 Kč v případě 5 partnerů v projektu.
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Předkládání projektových žádostí: do 20. září 2019, prostřednictvím datové schránky. Více informací na intranet.czu.cz.

English ☰ Menu