Prihláška ke studiu

Horizont 2020 - ERC Starting grants ERC-2020-STG

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
16.10.2019
Poskytovatel
Evropská komise
 

ERC Starting Grants se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi vytváření vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů.

Po formální stránce mohou být žadateli výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí 2 až 7 let před fixním datem 1. 1. 2020.

Předpokladem úspěchu jsou však dostatečné vědecké výsledky odpovídající danému oboru a stupni kariéry (alespoň 5 publikací ve významných mezinárodních recenzovaných časopisech, přičemž min. jedna významná publikace by měla být bez podílu Ph.D. školitele, zvané přednášky apod.) a zároveň excelentní originální myšlenka.


Výše dotace: 1 500 000 EUR
Podíl dotace na způsobilých výdajích: 50 %
Doba řešení: 5 let

English ☰ Menu