Prihláška ke studiu

Horizont 2020 - ERC Synergy Grants

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
05.11.2019
Poskytovatel
Evropská komise
 

ERC Synergy Grants mají za cíl podpořit skupiny 2–4 hlavních řešitelů a jejich týmů při společném řešení projektu špičkového badatelského výzkumu. Potenciál a přidaná hodnota plynoucí ze vzájemné synergie, komplementarity znalostí a zdrojů hlavních řešitelů, resp. jejich hostitelských institucí musí být natolik vysoké, že předpokládá průlomové objevy, kterých by nemohlo být dosaženo, pokud by každý řešitel pracoval zvlášť. Výzva je určena výzkumníkům z celého světa, kteří sídlí v EU (nebo v zemích přidružených k programu Horizont 2020).

Podmínku je, že hlavní řešitelé musí strávit 50 % svého pracovního času v instituci sídlící v EU nebo přidružené zemi a na řešení ERC Synergy grantu by mělo připadnout alespoň 30 % jeho pracovního času.

Výše finanční podpory může činit až 10 mil. EUR (ve výjimečných případech až 14 mil. EUR) po dobu až 6 let. Cílem je podpořit výjimečné projekty velmi vysoké kvality.

Výše dotace: 10 000 000 EUR
Podíl dotace na způsobilých výdajích: 50 %
Doba řešení: 6 let

English ☰ Menu