Prihláška ke studiu

ERA-NET COFUND BiodivERsA – BIODIVERSITY AND CLIMATE CHANGE, call 2019-2020

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
05.11.2019
Poskytovatel
Evropská komise
 

V březnu Předsednictvo Technologické agentury ČR rozhodlo o přistoupení ČR do ERA-NET Biodiversa a připravuje se nová výzva pro české týmy v mezinárodních projektech sítě Biodiversa v rámci programu Horizont 2020.

Nová výzva je zaměřena na témata spojená s biodiverzitou a změnou klimatu a jejich socioekonomickými vazbami. Výzva svým charakterem odpovídá výzvám v pilíři Societal Challenges (Work Programme Part: Climate action, environment, resource efficiency and raw materials, Call: H2020-LC-CLA-2018-2019-2020). Ovšem vzhledem k omezenému počtu uchazečů (účastnit se mohou pouze žadatelé ze zemí, které program spolufinancují) se předpokládají menší řešitelská konsorcia a průměrná úspěšnost žadatelů je vyšší (cca 20 %).  Pro úspěšné zapojení je nezbytné zahrnout i socio-ekonomický dopad, širokou spolupráci se stakeholdery a dostatečně zdůvodnit nutnost mezinárodní spolupráce.

Výzva je zaměřena na témata:

  • Následky klimatických změn na biodiverzitu a vliv přírody na obyvatelstvo
  • Procesy zpětné vazby klima-biodiverzita
  • Potenciál přírodních řešení směřující ke zmírnění a adaptaci na klimatické změny
  • Synergie a kompromisy mezi politikou zaměřenou na biodiverzitu a dalšími relevantními sektory a role aktérů změn

Konsorcium partnerů musí být složené minimálně ze třech subjektů ze třech zemí účastnících se výzvy, z čehož dva jsou z EU či z asociované země.

13. září 2019 od 15:00 do 16:30 proběhne informační webinář, registrace zde.

Výše dotace: 1 640 000 EUR pro české subjekty
Celková alokace výzvy: 26,3 mil. EUR (ze zdrojů EU),1 640 000 EUR pro české subjekty (ze zdrojů TA ČR)
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích:  100 % (50 % ze zdrojů Evropské komise, 50 % ze zdrojů TA ČR)
Předkládání projektových žádostí: Podávání návrhů je dvoukolové, první návrhy se podávají do 5. 11. 2019 (16:00), úplné návrhy se podávají do 10. 4. 2020 (16:00). Návrhy se podávají v anglickém jazyce prostřednictvím Electronic Proposal Submission System (EPSS).
Doba řešení: max. 3 roky, zahájení nejdříve od 1. 12. 2020, nejpozději od 1. 4. 2021
Další informace: na stránkách sítě Biodiversa nebo stránkách TA ČR.

 

 

 

English ☰ Menu