Prihláška ke studiu

Horizont 2020 - Innovative Training Networks (ITN) - MSCA-ITN-2020 MSCA

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
14.01.2020
Poskytovatel
Evropská komise
 

Projekty MSCA ITN se zaměřují na posilování odborného růstu začínajících výzkumných pracovníků, tj. zejména Ph.D. studentů. V tomto schématu jsou podporovány společné doktorské studijní programy vč. průmyslových doktorátů. Evropská komise si od těchto schémat slibuje, že napomohou zlepšit uplatnění mladých výzkumných pracovníků po ukončení Ph.D. studia na trhu práce, a to jak v průmyslovém, tak v akademickém sektoru. Proto je ve všech typech ITN projektů zásadní účast neakademického sektoru, zejména podniků. V průběhu realizace projektu jsou možné krátkodobé stáže, které nesmějí přesáhnout 30 % celkového času, po který je výzkumník v síti zaměstnán. V rámci výzvy budou podporovány následující typy akcí:

MSCA-ITN-ETN – Evropské školící sítě
MSCA-ITN-EID – Evropský průmyslový doktorát
MSCA-ITN-EJD – Evropské společné doktoráty

Výše dotace: 3 270 EUR/měsíc pro výzkumníka + příspěvek 600 EUR/měsíc na ubytování + příspěvek 500 EUR/měsíc na rodinu, 3 000 EUR/měsíc pro organizaci
Podíl dotace na způsobilých výdajích: fixní měsíční příspěvek
Doba řešení: 1 – 4 leté projekty
Předkládání projektových žádostí: do 14. ledna 2020

English ☰ Menu