Prihláška ke studiu

Horizont 2020 – Information and Communication Technologies - H2020-ICT-2018-20

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
16.01.2020
Poskytovatel
Evropská komise
 

Účelem témat navrhovaných v tomto okruhu je zajistit, aby evropské podniky byly podporovány v dalším rozvoji bloků digitální transformace počínaje umělou inteligencí a robotikou, ale také softwarových a fotonických technologií.

Výše dotace:Pro každé jednotlivé téma Evropská komise udává doporučený rozsah čerpání.
Podíl dotace na způsobilých výdajích: IA – 70 %, neziskové subjekty 100 %; RIA 100 %, CSA 100 %
Doba řešení: neuvedena
Předkládání projektových žádostí: 13. listopadu 2019; 16. ledna 2020 (viz níže)

Výzvou jsou podporovány projekty typu IA – inovační akce, RIA - výzkumné a inovační akce a CSA - koordinační a podpůrné akce: Projekty typu RIA musí zahrnovat aktivity, jejichž cílem je vytvořit nové poznatky nebo prozkoumat proveditelnost nové nebo vylepšené technologie, produkty, procesy, služby nebo řešení. Obsahem může být základní a aplikovaný výzkum, technologický rozvoj a integrace, testování a ověřování na prototypu malého rozsahu v laboratoři nebo simulovaném prostředí. Projekty mohou v omezeném rozsahu obsahovat demonstrační nebo pilotní aktivity.

Projekty typu IA primárně sestávají z činností přímo zaměřených na tvorbu plánů a opatření nebo návrhů nových, pozměněných nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Za tímto účelem mohou obsahovat prototypy, testování, demonstrace, pilotní šetření, ověřování produktů ve velkém měřítku a tržní replikace. Tyto projekty často zahrnují ověření technické a ekonomické výkonnosti na úrovni systému v reálných provozních podmínkách na trhu. Projekty mohou omezeně zahrnovat výzkumné a vývojové činnosti.

Předkládání projektových žádostí do 13. listopadu 2019

Reinforcing European presence in international ICT standardisation: Standardisation Observatory and Support Facility ICT-45-2020

5G PPP – 5G for Connected and Automated Mobility (CAM) ICT-53-2020

Interactive Technologies ICT-55-2020

Towards a vibrant European network of AI excellence centres ICT-48-2020

 

Předkládání projektových žádostí do 16. ledna 2020

5G PPP – 5G core technologies innovationICT-42-2020

Next Generation MediaICT-44-2020

Software TechnologiesICT-50-2020

Big Data technologies and extreme-scale analyticsICT-51-2020

Blockchain for the Next Generation InternetICT-54-2020

Next Generation Internet of ThingsICT-56-2020

Artificial intelligence for manufacturingICT-38-2020

English ☰ Menu