Prihláška ke studiu

Horizont 2020 - ERC Consolidator Grants 2020 - ERC-2020-COG

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
04.02.2020
Poskytovatel
Evropská komise
 

Jednokolové ERC Consolidator Grants se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi konsolidace vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů. Žadatelem mohou být výzkumní pracovníci, kteří k 1. lednu 2020 nemají více než sedm až dvanáct let od získání titulu Ph.D. Granty ERC podporují všechny vědní obory a nestanovují žádné tematické celky. Projekt musí mít ambici výrazně ovlivnit daný obor, posunout stávající hranice oborových znalostí a otevřít tak nové výzkumné perspektivy. Jediným kritériem hodnocení návrhu je jeho vědecká excelence, a to jak samotného projektu, tak jeho řešitele.

Předpokladem úspěchu jsou však dostatečné vědecké výsledky odpovídající danému oboru a stupni kariéry (alespoň 10 publikací ve významných mezinárodních recenzovaných časopisech, z čehož několik významných publikací by mělo být bez podílu Ph.D. školitele, zvané přednášky, vědecká ocenění apod.) a zároveň excelentní originální myšlenka.

Výše dotace: max. 2 000 000 EUR/projekt
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 100 %
Doba řešení: max. 5 let

Další informace o grantech ERC k nalezení zde.

English ☰ Menu