Prihláška ke studiu

TA ČR - 1. veřejná soutěž KAPPA

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
27.02.2020
Poskytovatel
Technologická agentura ČR
 

Program KAPPA je program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací financovaný Fondy EHP a Norska.

Veřejná soutěž je zaměřena na mezinárodní spolupráci subjektů z Česka s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na propojování výzkumných organizací s aplikační sférou, především s malými a středními podniky. Veřejná soutěž je otevřená návrhům projektů ze všech disciplín a témat výzkumu, vývoje a inovací. Veřejná soutěž specificky zahrnuje téma zachytávání a ukládání oxidu uhličitého (CCS) z Norských fondů.

Cílem programu je posílit rozvoj znalostí založených na výzkumu prostřednictvím mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu. Dále také zvýšení množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce českých a zahraničních účastníků. Vedlejším cílem programu je podpora projektů zaměřených na zachytávání a ukládání uhlíku (carbon capture and storage).

Výše dotace: 0,5 - 1,5 mil. EUR (až 2,5 mil. EUR na CCS projekty)

Předkládání projektových žádostí do: 27. 2. 2020

Maximální intenzita podpory na projekt: 96 %

 

 

English ☰ Menu