Prihláška ke studiu

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Program Proof of Concept – Výzva III

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
20.04.2020
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 

Cílem programu je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.

Podporovanými aktivitami jsou:

- podporovány budou aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh

- aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace

Žadatelem mohou být malé a střední podniky.

Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy. 

Výše dotace: 0,3 mil. Kč – 10 mil. Kč
Podíl dotace na celkových způsobilých výdajích: 70 % ze ZV
Doba řešení: do 31. 12. 2022
Předkládání projektových žádostí do: 20. 4. 2020

 

Další výzvy poskytovatele MPO

English ☰ Menu