Prihláška ke studiu

OP VVV: Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF IV

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
31.08.2020
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 

Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory kvalitních projektů schválených na evropské úrovni z Horizontu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, které jsou uvedené v „no-money“ seznamu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků, podpora kvalitního výzkumu, vzdělávání pro praxi, rozvoj komunikace a spolupráce. Podpořeny budou pouze projekty European Fellowships.

Výzva podporuje kvalitní projekty, které byly v roce 2019 předloženy do výzvy Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships – European Fellowships (H2020–MSCA-IF–2019), byly Evropskou komisí hodnoceny kladně, ale nemohly být z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny a dostaly se tedy na tzv. seznam no money projektů. Výzva podporuje pouze projekty European Fellowships.

Žádost obsahující takový projekt se nesmí obsahově lišit od žádosti schválené v Horizontu 2020 – MSCA-IF včetně zachování hostitelské organizace.

Podporované aktivity

Aktivita č. 1: Podpora „no money“ projektů MSCA – příjezdy do ČR

Aktivita č. 2: Podpora „no money“ projektů MSCA – výjezdy z ČR

Podpůrný nástroj: Podpora rodiny výzkumného pracovníka

Podpůrný nástroj nemůže být samostatnou aktivitou projektu, vždy se váže k aktivitě č. 1 nebo č. 2.

Obsahem aktivit jsou zejména vědecko-výzkumné pobyty zaměstnanců příjemce – tzv. mobility, v případě aktivity č. 2 rovněž návratová fáze. Doba realizace mobility (tj. čistého pracovního pobytu výzkumného pracovníka) se musí pohybovat v rozmezí minimálně 12 měsíců a maximálně 24 měsíců.

Pro aktivitu č. 2 Podpora „no money“ projektů MSCA - výjezdy z ČR je stanovena povinná návratová fáze. Návratová fáze musí trvat 6 měsíců a vztahuje se vždy k jednotlivým mobilitám.

Alokace výzvy: 100 mil. Kč
Výše dotace: minimální výše výdajů není určena, max. výše výdajů 100 mil. Kč
Podíl dotace na způsobilých výdajích: fixní měsíční příspěvek
Doba realizace: 12 - 40 měsíců, max. do 31. 12. 2022
Předkládání projektových žádostí: do 31. 8. 2020.
Vzhledem k tomu, že každý žadatel je oprávněn předložit nejvýše jednu žádost, prosíme, v případě zájmu o tuto výzvu, nejprve kontaktovat Oddělení rozvoje a projektového řízení na email: toulap@rektorat.czu.cz.

 

English ☰ Menu