Prihláška ke studiu

EIG Concert Japan - ICT for Resilient, Safe and Secure Society - 7. společná výzva

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
17.07.2020
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy o vyhlášení 7. společné výzvy v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem na téma „ICT for Resilient, Safe and Secure Society“ na základě „Memoranda o spolupráci při plánování a provádění společných výzev – EIG CONCERT Japan. Cílem Memoranda je posílení spolupráce mezi evropskými zeměmi a Japonskem ve vědeckotechnickém a inovačním výzkumu, řešení aktuálních společenských výzev a potřeb a podpora mezinárodní mnohostranné spolupráce ve výzkumu prostřednictvím plánování, vyhlašování a provádění společných výzev.

7. společná výzva v roce 2020 vychází z celosvětové potřeby prozkoumat nové, inovativní a vylepšené způsoby v oblasti informačních a komunikačních technologií při řešení různých rizik a hrozeb, které existují na křižovatce kyberprostoru a fyzického prostoru, aby přispěly k cíli budování bezpečné společnosti odolné vůči rizikům a hrozbám.

7. společná výzvy byla vyhlášena 18. května 2020 na webových stránkách http://concert-japan.eu/spip.php?article79  s uzávěrkou 17. července 2020 a s vyhlášením výsledků v prosinci 2020.  Výběr společných projektů bude realizován při zasedání zástupců zemí, které se zúčastnily výzvy (FOF - Funding Organization Forum), jemuž budou předloženy závěry ze zasedání Vědeckého výboru, který projekty ohodnotil z odborného hlediska na základě výsledků hodnocení nezávislých expertů. Výsledkem zasedání bude protokol, jehož součástí bude seznam projektů doporučených k podpoře na léta 2021-2024. V rámci této výzvy bude podpořeno maximálně 6 projektů.

Návrhy projektů budou předkládány v aplikaci on-line na sekretariát Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan).  Čeští žadatelé zároveň předkládají návrh projektu na MŠMT podle pokynů uvedených v textu výzvy.

Výše dotace: 200 000 EUR/rok
Podíl dotace: 100 %
Datum ukončení výzvy: 17. července 2020 (12:00)

 

English ☰ Menu