Prihláška ke studiu

Mimořádné grantové výzvy na podporu česko-bavorských akademických projektů ve vědě a výzkumu během koronavirové krize

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
20.07.2020
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 

Podávání žádosti: průběžně do 20. 7. 2020 
(až do vyčerpání prostředků)

Výše podpory: 1.000 až 10.000 €

Program podporuje akademické projekty bavorských vysokých škol ve spolupráci s partnery v České republice ve všech vědních oborech včetně mezioborových záměrů. Zvláště vítány jsou projekty zapojující mladé vědce (studenty magisterských a doktorských programů).

Předpokladem pro podporu výzkumného projektu je realizace projektu nebo jeho převážné části a vyúčtování všech poskytnutých prostředků do konce listopadu 2020. Podpořit lze i první fázi delšího plánovahého projektu (bez nároku na další financování).Prostředky lze použít i na projektové výdaje v ČR.

Projekty:

  • Česko-bavorské akademické projekty 2020 zaměřené na pandemii onemocnění covid-19 a její následky pro vědu a společnost
  • Česko-bavorské akademické projekty 2020 zaměřené na digitální formáty ve vědě a výuce

Žádost musí zaslat bavorská vysoká škola prostřednictvím e-mailu (žádost ve formátu excel, případné přílohy ve formátu pdf) na adresu BTHA.

Do čtyř týdnů po skončení projektu resp. podpořené akce, nejpozději však do 30. listopadu, musí být BTHA předloženy následující dokumenty: stručná projektová zpráva a vyúčtování projektu potvrzené ekonomickým oddělením žádající vysoké školy spolu s detailní soupiskou dokladů (bližší informace a formuláře viz níže).

 

English ☰ Menu