Prihláška ke studiu

EUREKA - Japan GlobalStars call for projects with Canada, Czech Republic, France, Germany, Israel, Spain and UK

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
10.09.2020
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 

V rámci iniciativy Eureka GlobalStars vyhlasují Japonsko, Kanada, Česká republika, Francie, Německo, Izrael, Španělsko a Spojené království společnou výzvu. Účastníci z Japonska a příslušných členských zemí programu Eureka jsou vyzváni, aby předložili společné návrhy projektů ve výzkumu a vývoji inovativních produktů a aplikací se silným tržním potenciálem.

Partneři musí splňovat následující podmínky:

  • Konsorcium by mělo zahrnovat nejméně dvě společnosti, které jsou na sobě nezávislé, jedna společnost pro Japonsko a jedna společnost z jedné z členských zemí Eureka účastnících se výzvy.
  • Partneři projektu musí vyjádřit svou vůli ke spolupráci na oboustranně výhodném základě na projektu výzkumu a vývoje vedoucího k novému produktu, průmyslovému procesu nebo službě.
  • Produkt, proces nebo služba musí být inovativní. Projekt musí být přínosem pro všechny zúčastněné partnery.
  • Maximální doba trvání projektu nesmí přesáhnout 24 měsíců. Žádná jednotlivá organizace ani jednotlivá země nemohou požadovat více než 70 % celkových způsobilých nákladů společného projektu.
  • Vojenské projekty jsou vyloučeny.
  • Podepsaná dohoda o založení konsorcia je vyžadována po schválení před skutečným zahájením projektu. Měla by zahrnovat mimo jiné využívání know-how a vypořádání práv duševního vlastnictví. Návrh dohody o založení konsorcia by měl být předložen spolu s přihláškou Eureka.

Výše dotace: 160 000 EUR/rok (až do výše 4 000 000 CZK)
Předkládání projektových žádostí do: 10. září 2020

 

English ☰ Menu