ERASMUS+ v Indonésii

Již více než deset let funguje vědecko-výzkumná a pedagogická spolupráce České zemědělské univerzity v Praze se vzdělávacími institucemi v Indonésii, která navazuje na kooperaci započatou již v šedesátých letech minulého století. 

Dodnes se v Indonésii využívají tehdejší československé technologie a velké množství významných indonéských odborníků, jako vysokoškolských učitelů, podnikatelů, členů vlád, ale i významných umělců získalo své vzdělání v bývalém Československu. V současné době je ČZU prostřednictvím Technické fakulty koordinátorem pilotního projektu Erasmus plus. V rámci tohoto projektu se předpokládá, že během následujících dvou let dojde k vzájemné výměně přibližně 24 pedagogů a studentů.

Příslušné projektové smlouvy byly podepsány s Del Institute of Technology (ITDEL), HKBP Nommensen University (HUN) a University of North Sumatera (USU). Cílem spolupráce mezi ČZU a indonéskými institucemi je podpora studijních oborů zaměřených na zemědělské inženýrství a jejich vyšší zapojení do vědecko-výzkumných a pedagogických aktivit.

Díky spolupráci s ČZU  došlo ke zvýšení kvality vzdělávání na místních univerzitách, zajištění kvalitnějších absolventů v oblasti zemědělských věd, k vyššímu zapojení pedagogů indonéských institucí do vědecko-výzkumného procesu, zvýšení jejich publikační činnosti a k transferu znalostí do prostředí lokálních podmínek. Mezi nepřímé dopady této spolupráce patří i vyšší vzdělanost v oblasti zemědělství, a tím posílení konkurenceschopnosti lokálních zemědělců či zpracovatelů zemědělských produktů.

Posílení dobrého jména ČR

Z hlediska národního zájmu lze řadit k důsledkům této spolupráce také posílení dobrého jména ČR a posílení pozice ČR na trhu v Indonésii, který je pro ČR stále otevřen z důvodu trvajícího dobrého jména československého strojírenství a zemědělství. V první etapě projektu již došlo k prvním cestám pedagogů ČZU do institucí v Indonésii zapojených. Na HUN v Medanu působil čtxři týdny Ing. Abraham Kabutey, Ph.D., a na IT DEL působil doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. Desetidenní výukový pobyt na HUN a USU absolvovali na přelomu ledna a února prof. Ing. David Herák, Ph.D., doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.,  a Ing. Petr Hrabě, Ph.D.

Jako první student vyjel na šestiměsíční studijní pobyt doktorand Ing. Jaroslav Holub z Katedry zemědělských strojů a svoji výzkumnou činnost v rámci doktorského studia realizuje na IT DEL. V průběhu roku 2016 očekáváme příjezd několika pedagogů z indonéských univerzit, kteří se zapojí do výuky na ČZU. O získání projektu Erasmus plus pro Indonésii se zasloužil právě prof. Ing. David Herák, Ph.D., který má s Indonésií bohaté zkušenosti a střídavě v různých projektech spojených s tímto nádherným souostrovím působí již od roku 2006.

Další články v rubrice

English ☰ Menu