Běžná chemikálie ohrožuje plodnost

Nová studie českých vědců v čele s kolegy z ČZU poprvé usvědčila bisfenol S z poškozování savčích vajíček. V aktuálně publikované studii vědci dokládají, že bisfenol S poškozuje vajíčka prasat přinejmenším stejně závažně jako jeho neblaze proslulý předchůdce BPA (bisfenol A).

Vědci z České zemědělské univerzity v Praze, Lékařské fakulty University Karlovy v Plzni a Výzkumného ústavu živočišné výroby prověřili bisfenol S na vajíčcích prasnic. Ta se podobají svými vlastnostmi vajíčkům žen mnohem více než vajíčka laboratorních myší či potkanů.

„Bisfenol S naruší dělení dědičné informace vajíček takovým způsobem, že z nich už prakticky nemůže vzniknout životaschopné embryo,“ vysvětluje Tereza Žalmanová.

„Spektrum defektů, které bisfenol S ve vajíčku vyvolává, je ale mnohem širší. Odchylky od normálu jsme pozorovali ve většině prověřovaných vlastností vajíček,“ dodává Kristýna Hošková. Defekty vyvolávají i koncentrace bisfenolu S srovnatelné s hodnotami naměřenými v krvi obyvatel ekonomicky vyspělých zemí, např. Japonska.

 

Ing. Tereza Žalmanová, Ph.D.
Ing. Kristýna Hošková, Ph.D.
Scientific Reports