Malá povodí v průmyslově znečištěných oblastech podporují odtok zinku

Malá povodí v průmyslově znečištěných oblastech podporují odtok zinku obsaženého v tamních půdách. Toto pozorování je důležitý důkaz následného šíření kontaminantů do dalších složek životního prostředí!
Vladislav Chrastný z Katedry geoenvironmentálních věd, spoluautor článku, dodává: "Pomocí izotopové hmotové bilance jsme prokázali, že Zn, který je uložen v důsledku atmosférického spadu v průmyslově zatížených oblastech je v organickém půdním profilu uložen pouze dočasně a se srážkovou činností dochází k jeho intenzivnímu vymývání a odtoku povrchovými vodami malých povodí. Samotné půdní prostředí není tedy koncovým rezervoárem záchytu kontaminantů v průmyslově znečištěných oblastech."
Citace: Alexandre V. Andronikov, Martin Novak, Filip Oulehle, Vladislav Chrastny, Ondrej Sebek, Irina E. Andronikova, Marketa Stepanova, Adela Sipkova, Jakub Hruska, Oldrich Myska, Tomas Chuman, Frantisek Veselovsky, Jan Curik, Eva Prechova, and Arnost Komarek
Environmental Science & Technology 2021 55 (12), 8035-8044
DOI: 10.1021/acs.est.1c01167
Celý článek k dispozici v prestižním časopise Environmental Science & Technology: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.1c01167

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu