Malé bioplynové stanice podporují rozvoj asijského venkova

Anaerobní digesce je důležitou technologií pro zlepšení životního prostředí, protože řeší problémy s bioodpady a současně vytváří jak bioplyn a hnojivo. Využitím bioplynových stanic v rozvojových zemích se dlouhodobě zabývají výzkumníci z ČZU.

S rozšiřováním počtu bioplynových stanic roste počet různých provozních problémů. Při výzkumu ve Vietnamu se ukázalo, že takové problémy má každá třetí malá bioplynová stanice. Na základě těchto poznatků vědci z ČZU zformulovali inovativní problémovou analýzu technologie malých bioplynových stanic v kontextu Jihovýchodní Asie. Mimo jiné byl vytvořen i popis jednotlivých problémových subsystémů a jejich problémových aspektů, ke kterým byly vytvořeny návrhy řešení daných problémů a doporučení pro další postup.

Kontakt: Hynek Roubík

Roubík, H., Mazancová, J., Banout, J.,Verbner, V., 2016: Addressing problems at small-scale biogas plants: a case study from central Vietnam. Journal of Cleaner Production, Volume 112, Part 4