Využití přírodních zdrojů v oblasti materiálového výzkumu

Přírodní materiály jakožto plniva kompozitů, ať už v podobě částic nebo vláken, mají v moderních průmyslových odvětvích stále větší potenciál. Pro jejich využívání hovoří jejich cena i velmi dobré mechanické vlastnosti.

Z hlediska ekonomických aspektů a vztahu k životnímu prostředí jsou velmi zajímavým materiálem sekundární produkty vznikající při zpracování některých zemědělských plodin - např. v průběhu zpracování plodů palmy olejné vzniká sekundární komodita označovaná jako „empty fruit bunch“ (EFB), při zpracování datlí lze za sekundární komoditu označit pecky.

Využití všech vznikajících komodit v průběhu zpracování plodů může navýšit ekonomickou efektivitu procesu, která je důležitá především v chudých tropických a subtropických zemích. „Empty fruit bunch“ může být v kompozitních systémech využit v podobě vláken, pecky datlí mohou být drceny a dále využity v podobě mikročástic. Přírodní zdroje v oblasti plniv vláknových a částicových kompozitních materiálů a hybridních spojů ve velké míře těží z potenciálu biologických struktur, které jsou v řadě aplikací syntetických materiálů napodobovány. Uvedená problematika je v současnosti řešena vědci z ČZU v rámci mezinárodní výzkumné spolupráce např. s University of Salerno a Lublin University of Technology.

 doc. Ing. Petr Valášek, Ph.D.

 doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D.

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2017.04.014

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359836816314226

https://www.ncsu.edu/bioresources/BioRes_12/BioRes_12_1_255_Muller_VR_Strength_Charac_Short_Fiber_Composites_Ensete_Ventricosum_10385.pdf