S olovem v půdě by si mohla poradit speciální látka

Výhodou testované sloučeniny manganu je, že by prostředí neměla nijak dodatečně zatížit, pro rostliny není jedovatá. Úspěšný test z laboratoře se ověřuje v polní laboratoři u Příbrami. Na dohled od komína, který v minulosti produkoval kontaminanty jako olovo a zinek, výzkumný tým sleduje údaje z čidel, měřících průsaky jedů do spodní vody. Nejvyšší kontaminace těžkých kovů je dvacet centimetrů pod povrchem. V polní laboratoři budou vědci pracovat minimálně další dva roky. Teprve pak budou možné zodpovědět otázku, zda tento sorbent těžké kovy zachytil a stabilizoval v dostatečné míře.

Kontakt: prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D.

Michálková Z., Komárek M., Veselská V., Číhalová S., 2016. Selected Fe and Mn (nano)oxides as perspective amendments for the stabilization of As in contaminated soils. Environmental Science and Pollution Research 23, 10841-10854.

Michálková Z., Komárek M., Šillerová H., Della Puppa L., Joussein E., Bordas F., Vaněk A., Vaněk O., Ettler V., 2014. Evaluating the potential of three Fe- and Mn-(nano)oxides for the stabilization of Cd, Cu and Pb in contaminated soils. Journal of Environmental Management 46, 226-234.

Della Puppa L., Komárek M., Bordas F., Bollinger J.C., Joussein E., 2013. Adsorption of copper, cadmium, lead and zinc onto a synthetic manganese oxide. Journal of Colloid and Interface Science 399, 99-106.

Další články v rubrice

English ☰ Menu