Cena rektora za pedagogickou činnost

Dne 25.10.2021 proběhne v rámci slavnostního zasedání Vědecké rady ČZU také předávání Cen rektora za pedagogickou činnost. Oceněn bude vždy jeden pedagog z každé fakulty a také z Institutu vzdělávání a poradenství. Ohodnocena je atraktivita výuky, nové, inovativní nebo zajímavé metody ve výuce, osobní příklad pedagoga, zajímavé studijní materiály (např. skripta, Moodle), vynikající vedení diplomových a bakalářských prací, práce se studenty, organizace letních škol apod.

Další články v rubrice

English ☰ Menu