Veletrh pracovních příležitostí

Desítky firem se studentům ČZU představily jako jejich potenciální budoucí zaměstnavatelé. Tradiční veletrh proběhl 23. února 2017 a zahrnoval čtveřici synergických akcí.

Veletrh, který se každoročně rozrůstá, zahrnuje nejstarší, již sedmnáctý veletrh na PEF, společnou prezentaci firem připravenou ve spolupráci Kariérního centra, TF, FTZ a IVP, Agrotrh práce na FAPPZ a prezentaci lesnických a dřevařských firem v Dřevařském pavilonu.

Kruhová hala a Klub C

Hlavní část veletrhu se již tradičně uskutečnila v Kruhové hale a z důvodu enormního zájmu zaměstnavatelů, byla letos nově rozšířena i o prostory Klubu C. Představilo se zde celkem 69 vystavovatelů. Zároveň během dne proběhlo deset přednášek v Kruhové hale, v nichž firmy představovaly svoji personální a náborovou politiku. Poslechnout si je přišlo celkem 435 studentů. Zájem přestavit se studentům však projevilo mnohem víc společností, a proto se můžeme všichni těšit na další setkání se zaměstnavateli v průběhu letního semestru.

Veletrh na PEF

Veletrhu se zúčastnilo 24 firem, z nichž šest bylo z oblasti daní a auditu, dvě z bankovnictví, dvě firmy byly pojišťovny, třináct firem je z oblasti byznysu a jedna ze státní správy. Ve výstavních prostorách byl také umístěn stánek PEF, na kterém mohli zájemci získat informace o doktorském studiu, případně se dozvědět o dalších aktivitách fakulty. Ve vyhrazené části veletrhu proběhlo pilotní představení 3D technologie unikátní laboratoře PEF – HUBRU. Díky experimentu mohli uchazeči pomocí brýlí „HTC vive“ navštívit virtuální stánek PEF.

Agrotrh práce

Podstatou celouniverzitního projektu Veletrh pracovních příležitostí, jehož je Agrotrh práce součástí, je umožnit zemědělským, zahradnickým, potravinářským a dalším firmám, které podnikají v agropotravinářském komplexu, v péči o krajinu a životní prostředí, prezentovat jejich činnost a zejména nabídnout studentům fakulty perspektivní zaměstnání v oboru. Agrotrhu práce se letos zúčastnilo 13 společností a několik zástupců společností využilo možnosti představit svou společnost formou přednášky. A protože jde o studenty FAPPZ, přednáškou se představila i firma Agrofert, které vystavovala v Kruhové hale.

Dřevařský pavilon

Na Fakultě lesnické a dřevařské se uskutečnil veletrh poprvé v nových prostorách dřevařského pavilonu. Firmy představily budoucím absolventům nabídku pracovních míst a další možnosti spolupráce. Studenti tak měli možnost osobně se setkat se zástupci jednotlivých firem, pohovořit si s nimi, porovnat jejich pracovní nabídky, získat cenné rady, informace a především kontakty, díky kterým zvyšují svoji šanci, aby se uplatnili na trhu práce. Celkově se veletrhu zúčastnilo sedm významných firem z lesnicko-dřevařského sektoru.