Vize českého zemědělství

„Zemědělství má velký a stabilní potenciál. Můj dědeček říkal jíst a pít se bude vždycky. Vyrábět potraviny nebo alkohol, to je jistota,“ uvedl s nadsázkou ministr zemědělství Marian Jurečka v debatě se studenty ČZU a opakovaně je vyzval, aby se pustili do podnikání v agrárním sektoru.

Beseda se studenty a pedagogy ČZU v promoční aule byla vyvrcholením celodenní návštěvy ministra zemědělství na ČZU. Dopoledne 7. března ho rektor prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., provedl areálem. Větší pozornost věnovali Dřevařskému pavilonu, kde je uvítal děkan FLD prof. Ing. Marek Turčáni, PhD., a Demonstračním a experimentálním stájím, které představil děkan FAPPZ prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.

Po té následoval oběd spolu se zástupci studentských organizací v Akademickém klubu. Právě aktivní studenti totiž chtěli pozvat „svého“ ministra na menší setkání. „Oběd s panem ministrem se nesl v neformálním duchu, mohli jsme se ho zeptat na nejrůznější témata, ničemu se nebránil a rád nám odpověděl na vše,“ pochvalovali si setkání Tereza Jedlanová z Asociaci studentů ČZU. „Bylo moc příjemné potkat se s někým takovým a moci se ho zeptat na to, co nás zajímalo. A k tomu byl dobrý oběd, na kterém jsme si všichni pochutnali.“

Brzy po poledni pak ministra čekali studenti a zaměstnanci ČZU v zaplněné aule. Ministr v úvodu představil vizi českého zemědělství a také způsob je postupně připravována. Z následující diskuse a dotazů bylo zřejmé, že největší zájem vzbudila témata podpory mladých zemědělců, prvotní smysl dotací, produkce biopotravin, kvalita potravin, obnovitelné zdroje energie, péče o krajinu.

V závěru svého vystoupení shrnul své postoje ministr Marian Jurečka následovně: „My Češi jsme fatalisti, všechno vidíme špatně. Přitom se stačí zajet podívat 400 kilometrů na východ nebo naopak na západ do Francie, aby se ukázalo, že naše zemědělství je v mnoha ohledech na světové špičce. Podívejme se třeba na chov masného skotu, nebo speciálně holštýnského skotu, zde patříme z hlediska užitkovosti do první desítky na světě. Jsme největší producenti potravinářského máku na světě. A třetí největší producenti chmele. Umíme být špičkoví. Nemluvě o tom, jak milé je, když jednáte s ministrem vzdálené země a jeho nebližší spolupracovník na jednání hovoří česky, protože u nás zemědělství vystudoval…“ podtrhl ministr. „Umíme toho hodně a musíme se naučit to využívat. Být studentem, který chce podnikat, viděl bych svou budoucnost pozitivně.“

Po besedě se ministr, který pochází ze zemědělské rodiny, jejíž historie sahá minimálně do sedmnáctého století, přesunul na jednání Správní Rady ČZU.