Zpráva ČZU v Praze v souvislosti s přijímacím řízením

Organizace a průběh přijímacího řízení včetně podmínek pro přijetí do studia jsou na jednotlivých fakultách ČZU stanoveny formou nařízení děkana. V souladu se zákonem o vysokých školách byly tyto podmínky vyhlášeny před koncem roku 2021, tedy ještě před začátkem války na Ukrajině. Vinou vojenské agrese Ruské federace vůči Ukrajině došlo k zásadnímu porušení mezinárodního práva, což vyústilo v přijetí sankčních opatření orgány Evropské unie (EU).

ČZU je proto nyní vázána povinností respektovat tato sankční opatření, kam patří i poskytování přímé či nepřímé technické pomoci. Univerzita proto přijala dodatečná kritéria pro přijímací řízení, která akcentují nutnost dodržení těchto sankčních opatření orgánů EU. Porušením těchto sankcí by mohlo být i předávání znalostí a dovedností ve vymezených oblastech fyzickými osobám z rizikových zemí v průběhu studia. Proto byly jednotlivými fakultami vybrány kritické studijní programy, kam by neměli být přijati uchazeči ze zemí, vůči kterým Evropská unie přijala sankční opatření.

V žádném případě se nejedná o plošné opatření, každý uchazeč musí být posuzován individuálně. ČZU zásadně odmítá, že by se tento přístup měl vykládat jako cílená diskriminace, neboť se jedná o postup, který je plně v souladu s přijatými sankčními opatřeními orgánů EU, které jsou pro Českou republiku a tedy i  pro nás závazné.

Přijímací řízení není současné době ukončeno, proto není možné se k němu vyjadřovat ani jej nijak hodnotit. Nepřijatí studenti mohou proti případnému rozhodnutí o nepřijetí ke studiu podat v zákonné lhůtě odvolání.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.