University of Copenhagen, Faculty of Life Sciences (KVL)

Přehled o univerzitě

Název univerzity: University of Copenhagen, Faculty of Life Sciences (KVL)
Erasmus kód: DK KOBENHA01
Adresa: Bülowsvej 17
DK-1870 Frederiksberg C
Denmark


WWW: http://www.life.ku.dk
Stránka pro přijíždějící: http://studies.ku.dk/
Dohoda s fakultou: FAPPZ, FTZ
Fakultní koordinátor: FAPPZ – prof. Soukup (soukup@af.czu.cz)
FTZ – dr. Chaloupková (chaloupkova@ftz.czu.cz)
Kód oboru: 081, 721, 0821, 0831

Soubory ke stažení