Universita degli Studi di Firenze

Přehled o univerzitě

Název univerzity: Universita degli Studi di Firenze
Erasmus kód: I FIRENZE01
Adresa: Piazza San Marco, 4
50121 Firenze
Italy

Faculty of Agriculture
P.le delle Cascine, 18
50144 Firenze
Italy
WWW: http://www.unifi.it


Stránka pro přijíždějící: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-729.html
Přihlášky by měly být posílány: SINGLE FACULTIES – PLEASE CHECK ON INCOMING STUDENTS WEB PAGES
Dohoda s fakultou: Celouniverzitní dohoda pro FLD, TF a FTZ
Fakultní koordinátor: FLD - prof. Šišák (sisak@fld.czu.cz)
TF – doc. Herák (herak@tf.czu.cz)
FTZ – dr. Chaloupková (chaloupkova@ftz.czu.cz)
Kód oboru: 082, 07, 081

Soubory ke stažení