Latvia University of Agriculture

Přehled o univerzitě

Název univerzity: Latvia University of Agriculture
Erasmus kód: LV JELGAVA01
Adresa: Liela iela 2
Jelgava LV-3001
Latvia
WWW: http://www.llu.lv


Stránka pro přijíždějící: http://eng.llu.lv/?mi=534
Dohoda s fakultou: Celouniverzitní pro TF, FLD, FAPPZ, IVP, PEF
Fakultní koordinátor: TF – doc. Herák (herak@tf.czu.cz)
FLD - prof. Šišák (sisak@fld.czu.cz)
FAPPZ – prof. Soukup (soukup@af.czu.cz)
IVP - Mgr. Vladařová (vladarova@ivp.czu.cz)
PEF - dr. Černý (cerny@pef.czu.cz)

 

Kód oboru: 071, 082, 081, 0113, 031, 04

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu