University of Debrecen - Centre of Agricultural Sciences

Přehled o univerzitě

Název univerzity: University of Debrecen - Centre of Agricultural Sciences
Erasmus kód: HU DEBRECE01
Adresa: Böszörményi út 138.
H-4032 Debrecen
Hungary

WWW: http://portal.agr.unideb.hu


Stránka pro přijíždějící: http://portal.agr.unideb.hu/for_students/education/erasmus_mobility_program.html
Dohoda s fakultou: Celouniverzitní dohoda pro PEF a FAPPZ
Fakultní koordinátor: PEF - dr. Černý (cerny@pef.czu.cz)
FAPPZ - prof. Soukup (soukup@af.czu.cz)
Kód oboru: 041, 081

Soubory ke stažení