Norges miljo- og biovitenskapelige universitet

Přehled o univerzitě

Název univerzity: Norges miljo- og biovitenskapelige universitet
Erasmus kód: N AS03
Adresa: Postboks 5003 NMBU
1432 As

Postadresse til kontorsted NMBU Veterinarhogskolen, Campus Adamstuen:
Postboks 8146 Dep
0033 Oslo
WWW: nmbu.no


Dohoda s fakultou: PEF
Fakultní koordinátor: PEF - PhDr. Vlastimil Černý, CSc. (cerny@pef.czu.cz)
Kód oboru: 041

Další články v rubrice

English ☰ Menu