NOVA Information Management School (NOVA IMS)

Přehled o univerzitě

Název univerzity: NOVA Information Management School (NOVA IMS)
Erasmus kód: PLISBOA03
Adresa: Campus de Campolide
1099-085
Lisboa
Portugal
WWW: http://www.novaims.unl.pt


Stránka pro přijíždějící: http://www.novaims.unl.pt/Estudantes/
Dohoda s fakultou: PEF
Fakultní koordinátor: PEF – dr. Černý (cerny@pef.czu.cz)
Kód oboru: 041, 0688, 0588

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu