Universidade Portucalense Infante D. Henrique

Přehled o univerzitě

Název univerzity: Universidade Portucalense Infante D. Henrique
Erasmus kód: P PORTO07
Adresa: Universidade Portucalense Infante D. Henrique
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 541
4200-072 Porto
WWW: upt.pt


Stránka pro přijíždějící: http://www.upt.pt/page.php?p=107
Dohoda s fakultou: PEF
Fakultní koordinátor: PEF – doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D. (tomsik@pef.czu.cz)
Kód oboru: 04, 0311, 081