University of the Aegean

Přehled o univerzitě

Název univerzity: University of the Aegean
Erasmus kód: G ATHINE41
Adresa: UNIVERSITY OF THE AEGEAN
University Hill
Administration Bldg.
811 00 Mytilene
Lesvos
GREECE
WWW: http://www.aegean.gr/aegean2/


Stránka pro přijíždějící: erasmus.aegean.gr/en/content/incoming-students
Dohoda s fakultou: PEF
Fakultní koordinátor: PEF – doc. Ing. Karel Tomšík, Ph.D. (tomsik@pef.czu.cz)
Kód oboru: 213, 0610

Další články v rubrice

English ☰ Menu