Cranfield University

Přehled o univerzitě

Název univerzity: Cranfield University
Erasmus kód: UK CRANFIE01
Adresa: MK45 0AL Bedfordshire
Cranfield
UK
WWW: http://www.cranfield.ac.uk/


Dohoda s fakultou: Celouniverzitní pro PEF, FAPPZ, FŽP a TF
Fakultní koordinátor: PEF - dr. Černý (cerny@pef.czu.cz)
FAPPZ - prof. Soukup (soukup@af.czu.cz)
FŽP - dr. Janečková (janeckova@fzp.czu.cz)
TF – doc. Herák (herak@tf.czu.cz)
Kód oboru: 041, 081, 052, 07, 442

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu