Universität Rostock

Přehled o univerzitě

Název univerzity: Universität Rostock
Erasmus kód: D ROSTOCK01
Adresa: Justus-von-Liebig-Weg 8
18059 Rostock
Germany
WWW: http://www.uni-rostock.de


Stránka pro přijíždějící: http://www.uni-rostock.de/en/international/incoming/
Dohoda s fakultou: PEF, TF
Fakultní koordinátor: PEF – Ing. Hučko (huckoj@pef.czu.cz)
TF – doc. Herák (herak@tf.czu.cz)
Kód oboru: 052/52, 07

Soubory ke stažení