Studentská komora ELLS se připravuje na konferenci

Ve dnech 23.-25.9.2016 proběhl v Kodani meeting členů ELSA, studentské komory organizace Euroleague for Life Sciences (ELLS).
Tato organizace sdružuje 7 evropských univerzit a umožňuje jejich studentům studovat magisterské obory na partnerských univerzitách a účastnit se konferencí a letních škol. ČZU je v rámci ELSA zastoupena studentkami Adélou Grieblovou a Klárou Vomáčkovou, která je zároveň zástupce v E-learning group.

Hlavním tématem meetingu byla studentská vědecká konference pořádaná ELLS, která se bude konat 11.-12.11.2016 v německém Hohenheimu (Universität Hohenheim), které se zúčastní řada studentů z ČZU. Dalšími tématy byla dlouhodobá strategie působení ELSA a možnosti zlepšení a zjednodušení mobility studentů patřících do sítě ELLS.