CEEPUS

CEEPUS je zkratka pro Central European Exchange Programme for University Studies

 

·        CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

 

Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina,   Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

 

Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol a soukromých vysokých škol o.p.s.

Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí.

Výše stipendií se liší podle jednotlivých států, seznam najdete na stránkách CEEPUS. Hostitelská univerzita platí pobytové stipendium, domácí univerzita proplácí náklady na dopravu.

Podrobnější informace ohledně programu CEEPUS najdete této adrese: https://www.ceepus.info/