Příprava na nový akademický rok

Zároveň však bude doporučeno vyučujícím, aby zvážili, tam, kde to bude účelné podle povahy předmětu a počtu studentů, vést teoretickou výuku v hybridním režimu. To znamená, že by se přednášky přenášely také online. Přesné informace o tom, jak bude výuka probíhat, Vám sdělí Vaše fakulta před zahájením semestru. Konkrétní pokyny k jednotlivým předmětům dostanete od vyučujících v prvním týdnu semestru.

Pokud bude státem stanovenou podmínkou účasti na kontaktní výuce doklad o bezinfekčnosti, je třeba se připravit na to, že se budete muset prokazovat potvrzením o očkování, případně o prodělání nemoci nebo platným negativním testem na onemocnění COVID-19 při vstupu do vnitřních prostor univerzity. Tato povinnost platí v současné době pro ubytované na kolejích, které jsou ministerstvem zdravotnictví vnímány jako primární riziko infekce. S prokazováním bezinfekčnosti pro ubytované je proto třeba počítat i v průběhu zimního semestru, přesný postup kontroly bude upřesněn. Pro urychlení tohoto procesu se počítá s využitím aplikace Tečka v mobilních telefonech.     

Další články v rubrice

English ☰ Menu