Setkání absolventů po 25 letech

V pátek 16. září se na ČZU sešlo téměř stopadesát studentů, kteří promovali v roce 1991.

 

Nejvíce dorazilo absolventů Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a Provozně ekonomické fakulty. „Na vysokou školu vzpomínám moc ráda, a musím říct, že od dob našeho studia areál ještě zkrásněl,” reagovala Eva Kvardová na otázku, jak se jí po letech na ČZU líbí. „Ale snad ještě víc mne těší, že si PEFku vybral ke studiu i můj syn.”

Za těch pětadvacet let vyrostly nové pavilony, zmohutněly, tehdy mladé stromy, v kampusu, starší budovy oblékly nové zateplené fasády. Jediné, co se nezměnilo, je mladistvá, přátelská atmosféra.

Takové dojmy měli páteční návštěvníci, kteří se po skupinkách procházeli areálem. Prohlíželi si laboratoře a učebny, vyslechli si krátké shrnutí vývoje „svých” fakult od děkanů či proděkanů a poseděli v odpoledním slunci na lavičkách venku či poblíž výukového pivovaru.

V šest večer se pak všichni sešli v menze, kde přítomné pozdravil první prorektor doc. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D., a koordinátor klubu doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D. Jejich pozvání k slavnostnímu rautu doprovodil lehký swing souboru ČZU Life Orchestra a pak už se povídalo, vzpomínalo, připíjelo a vyprávělo do pozdních nočních hodin.